Infants

Metodologia de treball

La voluntat d’adequar-se al màxim possible als infants i a les seves necessitats, ja sigui aprendre a llegir com descobrir el món que l’envolta, fa essencial distingir la forma d’actuació en funció de l’individu.

Per tant, en primer lloc cal acordar una reunió amb la família.

A més, per anar sent conscients dels progressos, se celebren reunions periòdiques amb les famílies i es manté un contacte constant amb l’escola per poder establir sinergies. 

Tots som únics
Tots som diferents

Pla individualitzat

Des d’EsferaCreix treballem i combinem el nostre Mètode perquè considerem l’aprenentatge com un tot.

Així doncs, adaptem les tècniques en funció de l’individu i les seves habilitats i potencialitats.

Aprendre a llegir, escriure i càlcul aplicat

L’Esfera de la ment

La part cognitiva en els infants és, sens dubte, la més treballada. Però s’ha de fer especial èmfasi amb la necessitat de despertar la curiositat d’aprendre.

És fonamental despertar l’interès de l’individu d’aprendre pel plaer d’aprendre. Així es pot aconseguir anar més enllà i produir un canvi en la persona. També resulta important despertar l’esperit crític i començar a plantejar-se el perquè de les coses.

Per tot això, és essencial treballar l’aprenentatge en infants des de l’arrel, a través de dos vessants com la lectoescriptura i les matemàtiques.

Lectura

«És la base de tot»

A EsferaCreix els infants treballen el procés de la lectura i l’escriptura de forma transversal.

S’inicia amb el reconeixement i la lectura de paraules per aconseguir una bona comprensió lectora. 

Escriptura

«Treure allò que porten dins»

Aquest aprenentatge va lligat amb la lectura perquè els infants aconsegueixin seguretat i confiança per tal que s’animin a traspassar al paper allò que tenen a la ment.

Busquem que siguin capaços d’escriure i gaudir de les seves pròpies creacions literàries. 

Matemàtiques

«Aprendre el càlcul del dia a dia»

Aprendre a sumar, restar, multiplicar, dividir, etc.

Recorda que la metodologia de treball parteix de les necessitats de la persona, així que es duu a terme un pla individualitzat on, en funció dels seus coneixements, es comença per un nivell o un altre, fent que l’edat de l’infant no resulti un factor depenent.

Servei Relaxació infants

Tècniques de relaxació per l'estudi

L’Esfera del cos

La relaxació proporciona una consciència plena entre allò que es fa i allò que se sent. Així s’aconsegueix seguretat entre cos i ment.

La sessió permet tenir una experiència directa i personal d’autoreflexió i d’entrenament del mateix cos per ser capaç d’expressar-se eficientment en els diferents àmbits: educatiu, familiar i social.

La idea en què es basa aquestes sessions és que l’infant o jove parteixi de la percepció comunicativa del seu propi cos per arribar a adquirir habilitats comunicatives i així expressar-se de la manera més eficaç.

Sessions d'intel·ligència emocional

L’Esfera de l'emoció

L’educació emocional és essencial per conèixer-nos i així també respectar els altres. 

Parlar d’emocions pot resultar enrevessat, ja que no s’està acostumat a indagar en el mateix món intern. Així doncs, el primer pas és connectar amb l’emoció. 

Treballar aquesta esfera proporciona l’oportunitat de percebre, conèixer i expressar les emocions pròpies i les dels altres. A partir d’aquí, es pot millorar la relació que un té amb si mateix. 

És important entendre aquesta esfera com un procés continu que ha d’estar present al llarg de la vida.

Vols informar-te sobre les sessions?