Infants

Metodologia de treball

La voluntat d’adequar-se al màxim possible als infants i a les seves necessitats, ja sigui aprendre a llegir com descobrir el món que l’envolta, fa essencial distingir la forma d’actuació en funció de l’individu.

Per tant, en primer lloc cal acordar una reunió amb la família.

A més, per anar sent conscients dels progrés, es realitzen reunions periòdiques amb les famílies i es manté un contacte constant amb l’escola per poder establir sinèrgies. 

Tots som únics
Tots som diferents

Pla individualitzat

Pla individualitzat

Tots som únics
Tots som diferents

Des d’EsferaCreix treballem i combinem el nostre Métode perquè considerem l’aprenentatge com un tot.

Així doncs, adaptem les tècniques en funció de l’individu i les seves habilitats i potencialitats.

L’Esfera de la Ment
Aprendre a llegir, aprendre a escriure

La part cognitiva en els infants és, sens dubte, la més treballada. Però s’ha de fer especial èmfasi amb la necessitat de despertar la curiositat d’aprendre.

És fonamental despertar l’interès de l’individu d’aprendre pel plaer d’aprendre. Així es pot aconseguir anar més enllà i produir un canvi en la persona. També resulta important despertar l’esperit crític i anar més enllà del perquè de les coses.

Per tot això, és essencial treballar l’aprenentatge en infants des de l’arrel, a través de dues vessants com la lectoescriptura i les matemàtiques.

Recordar que la metodologia de treball parteix de les necessitats de la persona, així que es realitza un pla individualitzat on, en funció dels seus coneixements, es comença per un nivell o un altre, fent que l’edat de l’infant no resulti un factor depenent.

Lectoescriptura

Aprendre a llegir i aprendre a escriure

«És la base de tot»

Matemàtiques

Aprendre a sumar i aprendre a multiplicar

«Aprendre el càlcul del dia a dia»

L’Esfera del Cos
Consciència d'allò que fem

La relaxació proporciona una consciència plena entre allò que es fa i allò que es sent. Així s’aconsegueix seguretat entre cos i ment.

La sessió permet tenir una experiència directa i personal d’autoreflexió i d’entrenament del propi cos per ser capaç d’expressar-se eficientment en els diferents àmbits: educatiu, familiar i social.

Servei Relaxació infants

L'Esfera del cos

Ser conscients

La idea en que es basa aquestes sessions és que l’infant o jove parteixi de la percepció comunicativa del seu propi cos per arribar a adquirir habilitats comunicatives i així expressar-se de la manera més eficaç.

L’Esfera de l'emoció
Treballar per conèixer-nos

L’educació emocional és essencial per coneixer-nos i així també respectar els altres. 

Parlar d’emocins pot resultar enrevessat ja que no s’està acostumat a indagar en el propi món intern. Així doncs, el primer pas és connectar amb l’emoció. 

 

L'Esfera de l'emoció

Jo sento, jo soc

Treballar aquesta esfera proporciona l’oportunitat de percebre, conèixer i expressar les emocions pròpies i les dels altres. A partir d’aquí, es pot millorar la relació que un té amb sí mateix. 

És important entendre aquesta esfera com un procés continu que ha d’estar present al llarg de la vida.

Vols informar-te sobre les sessions?