Relaxació infants

Metodologia de treball

La relaxació proporciona una consciència plena entre allò que es fa i allò que es sent. Així s’aconsegueix seguretat entre cos i ment.
Servei Relaxació infants

Relaxació infants

La sessió permet tenir una experiència directa i personal d’autoreflexió i d’entrenament del propi cos per ser capaç d’expressar-se eficientment en els diferents àmbits: educatiu, familiar i social.

La idea en que es basa aquestes sessions és que l’infant o jove parteixi de la percepció comunicativa del seu propi cos per arribar a la consciència de com articular-lo adequadament i com pot expressar-se de la manera més eficaç.

Objectiu

  • Incentivar la memòria gràcies a la repetició dels moviments que s’introdueixen.
  • Introspecció, al finalitzar la sessió s’obre un espai de diàleg en el qual es realitza una valoració de la sessió partint del què s’ha sentit.
  • Treball en equip, l’activitat reforça la cohesió de grup.
MENT
EMOCIÓ