fbpx
Símptomes dislèxia

Què és la dislèxia?

Una bona manera d’entendre el que és la dislèxia és establir clarament el que no és. La dislèxia no és un signe de poca intel·ligència. No és causada per una visió deficient. La dislèxia és una condició comuna que afecta la manera en que el cervell processa el llenguatge escrit i el llenguatge parlat.
La dislèxia està associada, principalment, a la dificultat per llegir. Alguns metges, especialistes i educadors podrien referir-se a ella com un “trastorn de la lectura” o una “discapacitat per a la lectura”. No obstant això, la dislèxia pot també afectar l’escriptura, l’ortografia i fins i tot la parla.
Les persones amb dislèxia poden entendre idees complexes, però de vegades necessiten més temps per entendre la informació. Fins i tot, podrien necessitar una manera diferent per processar la informació, com escoltar un audio-llibre en lloc de llegir-ho.
Hi ha moltes estratègies efectives d’ensenyament i eines que poden ajudar a progressar les seves habilitats.

Quins són els símptomes de la dislèxia?

Alguns infants amb dislèxia tenen dificultats amb la lectura i l’ortografia, uns altres presenten problemes en escriure o en diferenciar l’esquerra de la dreta.
Alguns nens semblen no tenir problemes amb la lectura i l’escriptura a primerenca edat, però més tard els tenen amb les habilitats del llenguatge complex, com la gramàtica, la comprensió de la lectura i l’escriptura.
La dislèxia podria també dificultar que les persones s’expressin amb claredat. Pot arribar a ser molt complicat estructurar pensaments durant la conversa i trobar les paraules adequades. Unes altres tenen dificultat per entendre el que estan escoltant, especialment quan algú utilitza el llenguatge no literal, com per exemple en les bromes i el sarcasme.
D’altra banda, els símptomes que veus podrien manifestar-se de manera diferent segons l’edat. Per exemple, alguns dels senyals d’advertiment de la dislèxia, com el retard del llenguatge, apareixen abans que els nens comencin l’escola bressol. No obstant això, la dislèxia és identificada amb major freqüència a l’escola primària. En la mesura en què el treball escolar es torna més exigent la dificultat per processar el llenguatge es fa més evident.

Totes les novetats

Enviem màxim una newsletter per mes.
Parlem de nous serveis, esdeveniments, llançaments de nou material i altres novetats