EsferaCreix

Descobrir que aprendre és meravellós

14,99€ |Mes

Sense compromis.

149,99€ |Any

Estalvia 2 messos amb la subscripció anual.

Lectures + Escriptura + Càlcul + Enigmes + Educació emocional

Plataforma online

Aprenentatge sense límits

Descobriran noves històries, el món que els envolta o el seu món interior. 

Sempre hi ha més per aprendre. 

Noves activitats cada setmana

El nostre equip dissenya setmana a setmana noves activitats per cada càpsula d’aprenentatge. 

EsferaCreix Online
Activitats

i a MÉS

Espai en família inclòs

Disponible en el dispositiu que vulguis

Mòbil

Ordinador

Tauleta