El mètode P.Emotion

Coneix el Mètode P. Emotion

Fer allò en què creiem

La voluntat de crear un espai que giri entorn del benestar personal és el motiu de l’existència d’EsferaCreix. Per complir aquest objectiu treballem en sessions setmanals per tots aquells que vulguin obtenir eines per millorar de forma transversal en el seu dia a dia.

Un mètode per a tots

Ens adaptem a cada persona per desenvolupar les seves potencialitats i habilitats. Potenciem el descobriment d’allò que ens mou, que ens apassiona, saber qui som per fer avançar amb un sentit. Es tracta de potenciar el mateix benestar, per això s’ha de fer aquest treball de coneixement d’un mateix perquè no hi ha una sola pauta per treballar, sinó tot el contrari, es tracta d’un mètode dinàmic que evoluciona i es transforma amb nosaltres.

Les quatre esferes

El Mètode és un enfocament global de l’aprenentatge de la persona. Per treballar-ho ens focalitzem en quatre esferes: cos, ment, emoció i ambient.

Esfera de la ment

El primer que cal recordar és que tot s’aprèn. El contingut cognitiu que treballem es basa a despertar l’interès d’aprendre pel plaer d’aprendre. A partir de la persona, treballem per anar omplint la seva motxilla de coneixements i habilitats, respectant el seu ritme d’aprenentatge.

Esfera de l'emoció

És imprescindible aprendre a reconèixer les nostres emocions. D’aquesta manera podem despertar aquell engranatge que ens fa sentir motivats per treballar les tasques diàries. D’aquesta manera, el Mètode P.Emotion es pot aplicar en l’àmbit personal, familiar, laboral i educatiu.

  • Conèixer les pròpies habilitats
  • Identificar les emocions
  • Potenciar la comunicació eficient
  • Adaptar-se a l’entorn

Esfera del cos

El cos reflecteix com estem, com ens sentim, és un dels engranatges de la comunicació. Treballar-lo ens permet ser conscients de la seva importància, i així respectar-lo, cuidar-lo i adonar-nos de com fem les coses durant el dia a dia.

Esfera de l'ambient

El nostre entorn ens influencia. Donar rellevància a aquest ambient, a aquest entorn que ens envolta fa que es busqui adequar en la mesura del possible l’espai en funció de l’activitat. Els nostres espais estan curosament preparats en funció d’allò que es treballa, per tal de poder potenciar l’atenció mantinguda en cada tasca.

D’aquesta manera, el Mètode P.Emotion es pot aplicar en l’àmbit personal, familiar, laboral i educatiu.

Sistema que treballa cos, ment, emoció i ambient, adquirint eines per aplicar-les en el dia a dia

-Mètode P.Emotion