Infants

Metodologia de treball

La voluntat d’adequar-se al màxim possible als infants i a les seves necessitats, ja sigui aprendre a llegir com descobrir el món que l’envolta, fa essencial distingir la forma d’actuació en funció de l’individu.

Per tant, en primer lloc cal acordar una reunió amb la família.

A més, es realitza un assessorament pedagògic amb les famílies i un contacte constant amb els/les tutors/es de l’escola. 

Tots som únics
Tots som diferents

Pla individualitzat

Pla individualitzat

Tots som únics
Tots som diferents

L’Esfera de la Ment
Aprendre a llegir, aprendre a escriure

La part cognitiva en els infants és, sens dubte, la més treballada. Però s’ha de fer especial èmfasi amb la necessitat de despertar la curiositat d’aprendre.

És fonamental despertar l’interès de l’individu d’aprendre pel plaer d’aprendre. Així es pot aconseguir anar més enllà i produir un canvi en la persona. També resulta important despertar l’esperit crític i anar més enllà del perquè de les coses.

Per tot això, és essencial treballar l’aprenentatge en infants des de l’arrel, a través de dues vessants com la lectoescriptura i les matemàtiques.

Recordar que la metodologia de treball parteix de les necessitats de la persona, així que es realitza un pla individualitzat on, en funció dels seus coneixements, es comença per un nivell o un altre, ffent que l’edat de l’infant no resulti un factor depenent.

 

Lectoescriptura

Aprendre a llegir i aprendre a escriure

“És la base de tot”

Matemàtiques

Aprendre a sumar i aprendre a multiplicar

“Aprendre el càlcul del dia a dia”

Des d’EsferaCreix treballem les quatre esferes del Métode P. Emotion: cos, ment, emoció i ambient perquè considerem l’aprenentatge com un tot.

Adaptem les tècniques en funció de l’individu.

EMOCIÓ