Com ensenyar a comunicar-se als infants?

ensenyar a comunicar-se

Ensenyar a comunicar-se és un dels pilars fonamentals de l’aprenentatge en infants, si no el que més. Tant per parlar o per escriure, els infants necessitaran aprendre a expressar els seus pensaments i a utilitzar el seu estil propi per a fer-ho.

A moltes famílies els hi preocupa que els seus infants aprenguin el més ràpid possible a parlar, però la realitat és que no afecta en res la velocitat en la qual ho facin. Cada infant necessitarà un temps i un espai per a fer-ho, per tant, hem d’acceptar el seu ritme d’aprenentatge.

En el següent llistat veurem quines són algunes de les maneres per ensenyar a comunicar-se:

Tenir hàbit lector

Quan els infants veuen als adults llegir, escolten i entenen el llenguatge i la comunicació. A més, veuen natural el fet de llegir i els anima a seguir l’exemple de les seves famílies. Així descobreixen com organitzar les frases i també com s’escriu.

Cantar

Engrescar als infants amb cançons infantils fa que s’aprenguin la lletra i utilitzin les seves primeres paraules. A partir del ritme i la repetició, entendran què és el que estan dient d’una forma més ràpida.

Preguntar

Un cop tenen algunes paraules en el seu vocabulari personal, podem realitzar preguntes senzilles d’elecció, de si i no, o preguntar sobre el seu estat d’ànim perquè les comencin a utilitzar.

Temps per a cada infant

Cada infant aprèn al seu ritme. Que un infant trigui menys en aprendre a parlar no té per què significar que és més intel·ligent. Per fer que parli, podem no oferir-li quan ho demana sense parlar, fent que s’hagi d’esforçar per a dir-ho en paraules. En rebre la recompensa, l’infant entendrà ràpidament el significat de les paraules.

Parlar de forma lenta i fàcil

Quan l’infant ens sentí parlar o vol intentar fer-ho per la seva pròpia iniciativa, està fent un esforç i, per tant, està pensant com actuar. És per això que, si parlem de forma pausada i utilitzant un vocabulari senzill, a més de donar-li més temps perquè respongui, ell podrà saber millor què està fent.

Tenir un espai d’aprenentatge

És essencial oferir un espai a casa on l’infant aprengui o faci activitats. D’aquesta manera sabrà en tot moment quan està aprenent de forma directa i podrà adreçar-se allà per desenvolupar el seu coneixement.

Treballar el reforç positiu

És molt gratificant quan una altra persona reconeix el nostre mèrit envers una tasca. Per als infants, aquest reconeixement és un aprenentatge molt motivador que farà que el pròxim cop que vulguin una recompensa sàpiguen que han de fer per obtenir-la.