Comunicació eficient

Programa per adquirir habilitats comunicatives

Tots els joves han de saber expressar allò que volen dir. La comunicació eficient permet adquirir retòrica i oratòria per així parlar i argumentar eficaçment tant en l’ambit privat com el públic.

Room Creix

Expressa't

Joves de 12 a 18 anys

Expressa’t és una activitat teòrica-pràctica concebuda com una experiència directa i personal d’entrenament comunicatiu per parlar i argumentar en públic.

Durant les sessions, s’analitza objectivament la manera de comunicar de cada persona. A partir d’aquesta observació es proporcionen estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una exposició individual davant un auditori, en un debat públic, en la defensa d’un treball davant d’un tribunal o en una entrevista de feina.

Objectius

  • Estratègies comunicatives, gràcies a focalitzar-se en les virtuts comunicatives de cada persona
  • Desenvolupar l’esperit crític i analític vers la comunicació humana
  • Expressar i argumentar la pròpia opinió i saber debatre de manera constructiva les opinions dels altres

Expressa’t gira entorn a la lògica de l’evolució personal de cada persona en concret. Per això, sempre s’avalua en funció de l’avenç que es fa de forma personal, i no a través d’una pauta pre-establerta

Motius

  • Controlar la comunicació tant oral com verbal
  • Ajuda a entendre als altres
  • Proporcionar confiança en un mateix
  • Gestionar la comunicació directa e indirecta

Ens comuniquem a cada moment i és per això que s’han d’adquirir habilitats que ens permetin potenciar el nostre llenguatge tant corporal com verbal per tal  d’adequar-nos a cadascuna de les persones o grups que ens envolten.