Treballem per adquirir habilitats comunicatives

Apredre a comunicar allò que volem dir és un dels pilars del nostre mètode.

Tots els joves han de saber expressar allò que volen dir. Per això, durant les sessions la comunicació eficient és un dels temes de treball més recurrents ja que permet adquirir retòrica i oratòria per així parlar i argumentar eficaçment tant en l’àmbit privat com públic.

Room Creix

Expressa't

Treballa la comunicació eficient

L’activitat que s’engobla en el paraigües de la comunicació eficient l’anomenem Expressa’t.

Expresssa’t és una activitat teòrica-pràctica concebuda com una experiència directa i personal d’entrenament comunicatiu per parlar i argumentar en públic.

Durant les sessions, s’analitza objectivament la manera de comunicar de cada persona. A partir d’aquesta observació es proporcionen estratègies que potencien les seves virtuts comunicatives personals i minimitzen les seves carències quan participa en una exposició individual davant un auditori, en un debat públic, en la defensa d’un treball davant d’un tribunal o en una entrevista de feina.

Objectius

Expressa’t gira entorn a la lògica de l’evolució personal de cada persona en concret. Per això, sempre s’avalua en funció de l’avenç que es fa de forma personal, i no a través d’una pauta pre-establerta

Per què és tan important la comunicació?

Ens comuniquem a cada moment i és per això que s’han d’adquirir habilitats que ens permetin potenciar el nostre llenguatge tant corporal com verbal per tal d’adequar-nos a cadascuna de les persones o grups que ens envolten.

Ja veus com és d’important per nosaltres adquirir habilitats comunicatives, si vols informació sobre les nostres sessions contacta amb nosaltres.