Batxillerat

Batxillerat

Elaborem un pla de treball en funció de l’individu perquè considerem essencial adequar-se al màxim possible als joves i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, podem determinar el pla d’actuació i decidir quina metodologia de treball serà més efectiva.

Batxillerat

Pla individualitzat

Esforç i constància

L’època en que l’individu realitza Batxillerat és un moment on es posa a prova el treball continu. Des d’EsferaCreix treballem perquè la persona sigui conscient de l’esforç i el avenços que va aconseguint en el seu aprenentatge cognitiu. Resulta un element clau per no perdre la motivació en la tasca i continuar amb el dia a dia.

 

Les classes particulars de batxillerat permeten resoldre dubtes de les assignatures del batxillerat científic i batxillerat social i també són l’excusa per indagar en els temes que a l’individu l’interessen, ja sigui perquè vol realitzar un grau universitari o cicle formatiu d’aquella matèria o perquè li resulta un tema atractiu. 

Una de les nostres màximes és que «Tots som únics, tots som diferents» així doncs, treballem a partir d’un pla individualitzat dinàmic que s’adapta a cadascú i a les seves necessitats.

Els nostres professionals estan especialitzats en escoltar, i també en treballar junts per encarar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

 

El gran punt fort és el nostre material propi que ens permeten obtenir una major eficàcia a l’hora d’aconseguir resultats.

Batxillerat
Sessions particulars

 • Professionals especialitzats
 • Pla individualitzat
 • Dubtes concrets
 • Formació continua
 • Material propi
 • Tècniques d'estudi
 • Classes particulars
 • Grups reduïts
 • Professionals especialitzats
 • Coordinació amb les famílies
 • Informes i reunions de seguiment
 • De dilluns a divendres

Quines assignatures de Batxillerat es poden treballar?

Química

Física

Matemàtiques
CCSS

Geografia

Ciències per al món contemporani

Català

Castellà

Història

Treball de recerca

Matemàtiques Científiques

 • Química
 • Física
 • Matemàtiques CCSS
 • Matemàtiques científiques
 • Geografia
 • Ciències per al món contemporani
 • Català
 • Castellà
 • Història
 • Treball de Recerca

Vols més informació?