Batxillerat

Batxillerat

Elaborem un pla de treball en funció de l’individu perquè considerem essencial adequar-se al màxim possible als joves i a les seves necessitats.

D’aquesta manera, podem determinar el pla d’actuació i decidir quina metodologia de treball serà més efectiva.

Batxillerat

Pla individualitzat

Esforç i constància

L’època en que l’individu realitza Batxillerat és un moment on es posa a prova el treball continu. Des d’EsferaCreix treballem perquè la persona sigui conscient de l’esforç i el avenços que va aconseguint en el seu aprenentatge cognitiu. Resulta un element clau per no perdre la motivació en la tasca i continuar amb el dia a dia.

 

Les classes particulars de batxillerat permeten resoldre dubtes de les assignatures del batxillerat científic i batxillerat social i també són l’excusa per indagar en els temes que a l’individu l’interessen, ja sigui perquè vol realitzar un grau universitari o cicle formatiu d’aquella matèria o perquè li resulta un tema atractiu. 

Una de les nostres màximes és que «Tots som únics, tots som diferents» així doncs, treballem a partir d’un pla individualitzat dinàmic que s’adapta a cadascú i a les seves necessitats.

Els nostres professionals estan especialitzats en escoltar, i també en treballar junts per encarar les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).

 

El gran punt fort és el nostre material propi que ens permeten obtenir una major eficàcia a l’hora d’aconseguir resultats.

Batxillerat
Sessions particulars

Quines assignatures de Batxillerat es poden treballar?

Química

Física

Matemàtiques
CCSS

Geografia

Ciències per al món contemporani

Català

Castellà

Història

Treball de recerca

Matemàtiques Científiques

Vols més informació?