Aprendre a multiplicar per infants i joves

Aprendre a multiplicar

Aprendre a multiplicar és una part essencial de l’aprenentatge dels infants i joves i sovint afecta negativament al seu aprenentatge. En aquest post veurem el perquè d’això i com ensenyar a multiplicar de la millor forma possible.

Cada persona aprèn al seu ritme i no tots els mètodes funcionen igual de bé que altres. A més, cada persona té uns interessos i recursos envers l’aprenentatge. És per això que intentar-ho amb un mètode on l’infant hagi de repetir de forma seqüencial o a la inversa o respondre-les a l’atzar no té per què ser sempre la resposta correcta.

Errors a evitar en aprendre a multiplicar

  • Ensenyar a multiplicar sempre per memorització: Quan ens ha tocat aprendre a multiplicar ho hem fet a partir de la memorització. Aquest mètode per algunes persones és efectiu, però ha quedat clar que sempre hi ha hagut persones reticents a aquest mètode.

 

  • Comparar el càlcul mental: Tenir millor càlcul mental no té per què significar que has après millor a multiplicar. Per tant, puntuar el coneixement de multiplicar a partir del càlcul mental és erroni. El càlcul mental és una habilitat que ens permet imaginar l’operació en el nostre cervell i poder resoldre-la sense escriure-ho en un paper. Com a resultat, aquesta tècnica exclou a les persones que, tot i saber-les fer davant un paper, no són ràpides en fer-ho de forma mental.

 

  • No justificar prou la seva importància: Força vegades els infants i joves aprenen a multiplicar, però després se n’obliden. Aquest factor és comprensible, ja que no saben exactament per què serveix el que estan aprenent i la seva utilitat. Per tant, els infants ho memoritzen per a superar la prova; no obstant això, no ho retenen

Consells per aprendre a multiplicar

Per aprendre a multiplicar correctament primer cal que els infants i joves entenguin què és la multiplicació. Per tant, cal que els infants i joves sàpiguen que una multiplicació és una suma consecutiva d’un mateix nombre. Això, que els hi pot resultar confós en un inici, s’ha d’acompanyar de situacions de la vida quotidiana on les multiplicacions prenen sentit.

En aquest primer moment, l’ús dels problemes és molt útil. Aquests es poden ajudar de material físic per enumerar cada pas o d’alguna plastificació on es mostrin les multiplicacions de l’1 al 10 resoltes.

Per últim, per motivar als infants i joves a aprendre a multiplicar, cal començar per les taules del 0, 1, 2, 5 i 10, ja que són les més senzilles d’entendre per als aprenents.

Estratègies útils per multiplicar

Com hem dit, no totes les persones aprenen de la mateixa manera, i per això aquí us enumerem algunes activitats útils per aprendre a multiplicar:

  1. Trucs de càlcul mental

Aquest és útil per a les persones que tenen facilitat pel càlcul mental. Es tracta en trobar combinacions lògiques en les taules que ens facilitin la tasca. Per exemple, la taula del 2 es basa a comptar tan sols els nombres parells, o que la taula del 5 tots els nombres acaben en 5 o en 0.

 

  1. Les multiplicacions són commutatives i es poden girar

Aquesta coneguda estratègia busca aprofitar allò que hem après en les taules més fàcils d’aprendre per a les més difícils. Es tracta d’entendre que l’ordre dels nombres no altera el producte, i que per tant 2 x 7 és el mateix que 7 x 2.

 

  1. El truc de les mans

Aquesta tècnica serveix per solucionar la taula del 9. Es basa a posar els palmells de les dues mans enfront nostre, amb tots els dits oberts.

Cada dit representa un número del 1 al 10. Quan calculem 9×1, hem de baixar el dit de la dreta del tot, que serà el dit en què ens guiarem. En aquest cas, els dits que queden drets són 9, que són el primer resultat.

Per calcular 9×2, hauríem de baixar dos dits. Per trobar les desenes, haurem de comptar els dits baixats des del nostre dit guia (en aquest cas 1), i després, per a les unitats, els dits pujats, que en son 18.

Amb aquesta estratègia podem conèixer ràpidament qualsevol nombre de la taula.

 

  1. Truc numèric per la taula del 8

La taula del 8 és una de les més complexes juntament amb la del 7 i del 9.

Aquesta tècnica busca descobrir un ordre lògic dels resultats d’alguna de les taules. Per a completar aquesta taula podem seguir el següent truc: Cada resultat de la taula del 8 acaba amb un nombre parell, començant pel 8 i baixant consecutivament. Per tant, acabaran amb 8, 6, 4, 2 i 0

 

  1. Cantar les taules

Aquesta tècnica ha estat utilitzada durant molt de temps. Es tracta de crear una cançó per cada taula, de manera que la persona aprengui la lletra abans que el resultat lògic.

 

  1. Ús de material per comptar

Com hem vist anteriorment, podem fer servir material físic com pals, fitxes o cartes per fer els comptes. Aquesta tècnica és més visual i ens ajuda a assentar el coneixement d’una forma més sòlida.

A més d’aquest material, també existeixen taulells o altres eines que ens poden ajudar, com aquesta que tenim al local.

  1. Llibres il·lustrats

Hi ha llibres que ens poden ensenyar, de forma més amena i divertida, alguns dels consells que hem estat veient.

Com pots veure, no hi ha una sola tècnica o una infal·lible per a tothom, per la qual cosa cal estar preparat per ensenyar a multiplicar. El més important és donar la motivació necessària per aprendre a multiplicar, però sobretot a memoritzar i a integrar les idees per sempre.