Aprendre a llegir i escriure en infants

Aprendre a llegir i escriure en infants

Aprendre a llegir i a escriure és un pas clau en l’aprenentatge de l’infant, ja que serà la base del seu aprenentatge posterior. Com millor tingui aquests dos conceptes, menys problemes d’enteniment tindrà i més predisposició tindrà envers l’aprenentatge.

Per tant, us portem uns consells per ajudar a l’infant a aconseguir un aprenentatge positiu en la lectura i escriptura.

Respecte el ritme de cada infant

L’aprenentatge no es tracta d’una cursa de fons, ni de bon tros. Cadascú té unes facilitats i dificultats concretes a l’hora d’aprendre, i el que alguns poden trigar uns dies, a altres els hi pot costar diverses setmanes.

És per això que cal donar grans períodes de temps als infants, de cara al fet que assoleixin tot el que estan aprenent. De mitjana, els infants aprenen a llegir i escriure entre els 4 i els 8 anys. Cal llavors que durant aquests temps sentin que estan avançant de forma positiva en la lectura i escriptura, ja que com més suport trobin més connectaran amb aquest aprenentatge.

Evitar la repetició o forçar la rapidesa

Molt relacionar amb el punt anterior, no resulta positiu comparar o fer que un conjunt d’infants llegeixi o escrigui exactament el mateix text. Amb aquestes pràctiques ràpidament es mostra l’error dels infants, i cal sempre evitar la frustració.

És molt més recomanable deixar via lliure als infants a l’hora d’escriure o llegir, escollint ells la frase que volen utilitzar, deixant pas a la imaginació o demostrant els seus avenços directament a l’adult responsable.

Aprendre a llegir i escriure en infants

Inclou els jocs en l’aprenentatge

El millor combustible per a tot aprenentatge és la motivació. Una persona que té motivació per a acomplir una tasca pot realitzar coses molt més avançades del que s’espera d’ella.

Una molt bona forma d’incloure motivació a l’hora de llegir i escriure és relacionar dibuixos directament amb lletres o sons. D’aquesta manera els infants vinculen una idea visual amb una paraula o so, i per això aconsegueixen 3 exemples d’un mateix terme. Per exemple, la lletra “V” poden ser les banyes d’una “vaca”, o la “C” pot ser el tancament d’un “cadenat”.

Riquesa de vocabulari

Quan l’infant va adquirint destresa i paraules noves, és molt important parlar-li de sinònims. I no només parlem de paraules sinònimes, sinó també d’altres maneres de dir el que es vol dir.

Els infants comencen sabent poques paraules, i amb aquestes fan el que poden per fer-se entendre. Com més grans es fan, més significat tenen el que ells volen expressar, fent referència a coses passades, idees o hipòtesis. Cal que sàpiguen com comparar, com demostrar o donar motius, així com repetir una mateixa idea amb tres frases força diferents, per així enriquir el seu llenguatge.

Aquests són alguns dels trucs que utilitzem per aprendre a llegir o aprendre a escriure que més ens funcionen, sobretot pel respecte que ofereix als infants i també pel funcionament dels pilars d’EsferaCreix