Famílies P.Emotion

Treballar cos, ment, emoció i ambient

Famílies P.Emotion és una iniciativa destinada a mares i pares on aprendre el Mètode P.Emotion per aplicar-lo en el dia a dia.

Amb tot el que es vol és aportar un espai de diàleg per treballar temes com:

Families P.Emotion
  • Millorar l’atenció i concentració
  • Educació emocional
  • Comunicar-se eficientment en l’àmbit familiar
  • Tècniques de relaxació
  • Tècniques de relaxació
D’aquesta manera es posa sobre la taula els quatre pilars que es treballen dia a dia a EsferaCreix.
mètode p.emotion

Amb Famílies P.Emotion s’obre una porta a treballar la confiança, la seguretat, la comunicació o la concentració. 

La sessió permet tenir una experiència directa i personal d’autoreflexió i d’entrenament de la pròpia ment per ser capaç de conèixer-se a un mateix i poder expressar-se eficientment en l’àmbit familiar, social i laboral.